Zápisy z výboru

Zápis z 5. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 20. 1. 2015 v Praze

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489