Zápisy z výboru

Zápis z 9. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 24. 11. 2011 od 15 hodin ve Zlíně.


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489