Zápisy z výboru

Zápis z 20. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 11. 11. 2013 od 11,00 hodin, Praha 1

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489