Zápisy z výboru

Zápis z 8. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 06. 09. 2011 od 11 hodin v Praze.

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489