Zápisy z výboru

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 14.9.2021

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489