Zápisy z výboru

Zápis z 15. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 11. 12. 2012 od 11:00 v Praze

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489