Zápisy z výboru

Zápis z plenární schůze ČDS konané dne 19.4.2013 u příležitosti 49. Diabetologických dnů v Luhačovicích

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489