Zápisy z výboru


Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 1. 10. 2019

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 28. 5. 2019

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 10. 4. 2019

Zápis z plenární schůze České diabetologické společnosti, konané dne 12. 4. 2019

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 26. 2. 2019

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 4. 12. 2018

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 18. 9. 2018

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 25. 5. 2018

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 25. 4. 2018

Zápis z plenární schůze České diabetologické společnosti ČLS JEP konané dne 27. 4. 2017

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489