Zápisy z výboru


Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 13. 4. 2018

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 20. 2. 2018

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného 12. 12. 2017

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného 19. 9. 2017

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného 6. 6. 2017

Zápis z plenární schůze České diabetologické společnosti ČLS JEP konané dne 7. 4. 2017

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného 5. 4. 2017

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného 21. 2. 2017

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného 6. 12. 2016

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného 20. 9. 2016

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489