Zápisy z výboru


Zápis z výroční členské schůze ČDS (Luhačovice, duben 2011)

Zápis z 5. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 01. 02. 2011 od 11 hodin v Praze

Zápis ze 4. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 14. 12. 2010 od 11 hodin v Praze

Zápis z 3. zasedání výboru ČDS, konaného dne 05. 10. 2010 od 11 hodin v Praze

Zápis ze zasedání výboru ČDS ze dne 21. dubna 2010 v Luhačovicích

Zápis ze zasedání výboru ČDS ze dne 22. září 2009 v Praze, Hotel Clarion

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489