Zápisy z výboru

Zápis z 6. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 13. 04. 2011 od 13 hodin v Luhačovicích

Zápis ke stažení zde

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489