CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightDiabetologická centrachevron_right

Diabetologická centra

Centrum diabetologie IKEM NULL
Centrum diabetologie IKEM

Vídeňská 1958/9 mapa
140 00 Praha 4
(GPS Loc: 50°1'21.04"N, 14°27'45.43"E)

telefon : 236 054 107, 108
Koordinátor: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Email: martin.haluzik@ikem.cz

Odkaz na stránky centra

Centrum diabetologie pokrývá aktivity v oblasti léčebně preventivní, vědecko-výzkumné a vzdělávací v oborech diabetologie, metabolismu a poruch výživy. V oboru diabetologie a nutrice je pracoviště zařazeno do sítě specializovaných center péče o nemocné s metabolickými chorobami, má statuty diabetologického a nutričního centra a je akreditovaným pracovištěm MZ v oborech endokrinologie a diabetologie, klinické osteologie a vnitřního lékařství. Je sídlem subkatedry diabetologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Zahrnuje následující organizační jednotky:

 • Klinika diabetologie (KD)
 • Laboratoř klinické patofyziologie (LKP)
 • 1. Klinické pracoviště (klinika diabetologie) disponuje 29 lůžky (z toho 4 lůžka intenzivní metabolické péče), ambulantní částí, oddělením podiatrickým a edukačním, oftalmologickou ambulancí a psychologickou poradnou. Poskytuje komplexní multidisciplinární péči nemocným s diabetem. Je zaměřena zejména na léčbu komplikovaných případů s obtížnou metabolickou kompenzací a pokročilým orgánovým postižením. Kromě diabetu jsou v péči nemocní s dalšími endokrinopatiemi, poruchami výživy, metabolickým syndromem a jinými metabolickými chorobami.

  Specializace centra

  • Intenzifkovaná inzulinová terapie včetně léčby inzulinovou pumpou, kontinuální monitorací glykémie či okamžitou monitorací glykémie. V centru je léčeno více než 670 pacientů s inzulinovými pumpami.
  • Edukační programy. Centrum poskytuje široké spektrum edukačních programů pro jednotlivce i skupiny. Nabízí řadu ambulantních, hospitalizačních i rekondičních programů pro pacienty, stejně tak jako edukační kurzy pro zdravotníky v diabetologii. Centrum vydává edukační materiály a knihy, např. Léčba inzulinovou pumpou (Jirkovská A., Maxdorf, 2019) či Transplantační léčba diabetu (Saudek F., Maxdorf, 2018)
  • Transplantace inzulín-produkující tkáně. IKEM je jediné pracoviště v ČR, které se zabývá transplantacemi pankreatu a Langerhansových ostrůvků. Počtem i kvalitou se řadí k předním 5 světovým centrům. Do konce roku 2018 bylo provedeno celkem 719 výkonů. Nejčastější jsou kombinované transplantace pankreatu spolu s ledvinou. Samostatně je pankreas transplantován buď u nemocných s nestabilním diabetem po transplantaci ledviny, nebo samostatně u pacientů se syndromem porušeného vnímání hypoglykémie. Alternativou náročné transplantace celého pankreatu je implantace izolovaných Langerhansových ostrůvků.
  • Léčba syndromu diabetické nohy. IKEM je největší podiatrické centrum v České republice. Kromě konzervativní léčby diabetické nohy zajišťuje i spektrum chirurgických výkonů, léčbu zevními fixatéry, podtlakem, osteobiopsie a léčbu ischemické choroby dolních končetin kmenovými buňkami.
  • Diagnostika a léčba komplikací a komorbidit diabetu. Mezi tyto jednotky patří například nefropatie, polyneuropatie, oftalmopatie, hypertenze, obezita, inzulinová rezistence.
  • Nutriční program. Nutriční skupina zajišťuje péči o malnutričně nemocné, včetně pacientů před transplantací srdce, jater a ledviny, sleduje pacienty na domácí parenterální výživě. Jako první zde bylo v ČR vyzkoušeno ukončení domácí parenterální výživy s pomocí léčby GLP-2 analogem.
  • Endokrinologický a osteologický program. Pracoviště zajišťuje denzitometrická vyšetření, biopsie štítné žlázy pod sonografickou kontrolou, endokrinologické testy.

  2. Vědecká činnost

  Výzkum je tradičně zaměřen na 3 základní okruhy: a) metabolismus a inzulínovou rezistenci, b) transplantační problematiku u nemocných s diabetem a c) syndrom diabetické nohy. Probíhá v rovině experimentální, klinické základní a klinické aplikované. Laboratoř klinické patofyziologie tvoří zázemí pro realizaci metabolických studií. Používají se clampové a clearancové metody, nepřímá kalorimetrie, biopsie kůže, podkoží a svalové tkáně, glukózové toleranční testy, neinvazivní vyšetření endoteliální funkce, monitorace spánkové apnoe aj. V roce 2018 bylo řešeno 8 grantových úkolů AZV, 1 projekt MPO, 5 dílčích úkolů výzkumného záměru IKEM a 1 evropský projekt.

  3. Výuková a publikační činnost

  Výukové aktivity probíhají v rovině pregraduálního, postgraduálního i kontinuálního vzdělávání lékařů a dále v rámci doškolování edukačních a podiatrických sester v diabetologii. Lékaři, edukační a podiatrické sestry se také významně podílejí na celoživotním vzdělávání zdravotníků i mimo IKEM.

  Pregraduální výuka: přednášky, stáže a praktika pro studenty 1., 2. i 3. lékařské fakulty UK.

  Postgraduální výuka: Kurzy Subkatedry diabetologie IPVZ a účast na kurzech jiných kateder. Měsíční specializační stáže v diabetologii pro lékaře. Školící místa na podiatrické, edukační a endokrinologické ambulanci pro sestry i lékaře edukaci. V roce 2019 byla v IKEM založena pravidelná setkání diabetologů #DiAvengers, která se v rámci pravidelných seminářů a workshopů věnují systematickému vzdělávání lékařů a ostatních zájemců v moderních postupech v diabetologii.

  4. Ocenění získaná v roce 2018

  Mimořádné ocenění České diabetologické společnosti ČLS JEP získala prof. MUDr. A. Jirkovská, CSc. za systematickou činnost v oblasti zlepšování podiatrické péče v ČR. Ocenění Svazu diabetiků ČR a DAČR bylo uděleno prof. MUDr. Terezii Pelikánové, DrSc. za mimořádné a dlouhodobé zásluhy ve zlepšování péče o diabetiky v ČR. Cenu ECE Young Investigator Award získala na 20th European Congress of Endocrinology v květnu 2018 v Barceloně MUDr. Iva Jakubíková za přednášku „A mouse model of BRAF V600E mutated papillary thyroid cancer imitating sporadic conditions“. Ceny ČDS (2. a 3.) za postery prezentované na 54. Diabetologických dnech v Luhačovicích v dubnu 2018 získaly MUDr. E. Hoškové za práci „Endokrinní funkce střeva jako mediátor metabolického efektu metforminu u pacientů s DM 2 a chronickým srdečním selháním“ a PhDr. T. Hrachovinová za práci „Kvalita života a vnímání sebe sama u dětí s nadváhou a obezitou“. Cenu za 2. nejlepší prezentaci v rámci sesterské sekce Na kongresu České společnosti pro léčbu ran v lednu 2018 v Pardubicích získala sestra Jitka Bieliková za práci J. Bieliková a V. Fejfarová: „Víte co je VSLDN?“

  Akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání výuky v oboru:
  • endokrinologie, AP II. typu
  • diabetologie, AP II. typu

  zpět na přehled center

  Vzdělávací akce

  calendar_today
  24.04.2024 - 27.04.2024
  Luhačovice

  60. diabetologické dny - Luhačovice

  calendar_today
  16.05.2024 - 19.05.2024
  Praha

  Kurz pro všeobecné sestry v podiatrii

  calendar_today
  21.05.2024
  Praha

  Glukózové senzory v léčbě diabetu

  Partneři

  ČLS J. E. Purkyně
  sekretariát ČDS
  Sokolská 31, 120 26 Praha 2
  724 728 489

  Používáme cookies!

  Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.