Výzva k veřejné oponentuře KDP-AZV-08 Diabetes a CVS onemocnění a dalších klinických doporučených postupů

22.11.2022

KDP-AZV-08 Diabetes a CVS onemocnění - garant prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., PhD.

Syndrom diabetické nohy

24.10.2022

Oznámení KDP

Dapagliflozin

26.7.2022

Změny v předpisu od 1.8.2022

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489