CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightDiabetologická centrachevron_right

Diabetologická centra

Fakultní nemocnice Motol: pediatrická část II. dětská klinika
Fakultní nemocnice Motol: pediatrická část

V úvalu 84 mapa
150 06 Praha 5 - Motol

telefon : 224 432 001,
Fax: 224 432 097, 224 432 020
Koordinátor: Prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
Email: zdenek.sumnik@lfmotol.cuni.cz

Odkaz na stránky centra: http://www.pediatrie-motol.cz/endokrinologie-a-autoimunity
Laboratoře centra: www.lmg.cz; www.labao.cz

Diabetologické centrum Pediatrické kliniky FN v Motole je největším a do značné míry jedinečným diabetologickým centrem orientovaným na dětské pacienty. Těžištěm naší práce je komplexní péče o děti s diabetem 1. typu, který je nejčastějším typem dětské cukrovky. Ve spolupráci s molekulárně genetickou laboratoří však též zdárně rozvíjíme program diagnostiky a léčby dětí s ostatními typy diabetu vyskytujícími se v dětství, zejména typu MODY, novorozeneckého diabetu apod. Členy našeho klinického týmu jsou jednak lékaři, kteří mají mnohaleté zkušenosti s moderními možnostmi léčby diabetu a současnými trendy v dětské diabetologii, dále edukační sestřičky, jejichž úloha v úspěšné léčbě diabetu u dětí je zcela nezastupitelná a v mnoha ohledech ještě důležitější než péče lékařská. Velkým přínosem je spolupráce dětských psychologů, kteří nabízí odlišný a velmi stimulující pohled na problematiku dětského diabetu. Spolupráce s nimiž se nám opakovaně osvědčila zejména u obtížně kompenzovatelných dětí. Jsme totiž přesvědčeni o tom, že pouze týmová práce může slavit úspěch při léčbě tak komplexní chronické choroby, jakou dětský diabetes bezesporu je.

V našem centru poskytujeme komplexní služby nejen pro spádové pacienty, ale spolupracujeme s ostatními dětskými diabetologickými ambulancemi, kterým nabízíme specializovanou péči pro děti s komplikovaným průběhem diabetu. Pro naše klienty zajišťujeme kromě rutinní péče též edukační pobyty, aplikaci moderních léčebných metod, včetně inzulínových pump a senzorů. Úzce spolupracujeme s odborníky z ostatních pediatrických specializací, zázemí velké dětské nemocnice je pro léčbu dětského diabetu a jeho komplikací velmi prospěšné.

Základním předpokladem optimální léčby diabetických dětí je kromě vlastní klinické praxe též pravidelné sledování novinek, které se v oblasti dětského diabetu objevují, a jejich rychlé zavádění do klinické praxe. Jsme rádi, že tyto nové možnosti můžeme nabídnout našim pacientům prakticky ve stejnou dobu jako je to běžné v rozvinutých zemích Evropy. Daří se nám to díky dlouhodobé a těsné spolupráci se světovými centry dětského diabetu, ať už v rámci multicentrických vědeckých studií nebo na základě četných osobních vazeb.

Centrum se stalo zakládajícím členem evropské iniciativy SWEET, jejímž základním cílem je vytvoření sítě referenčních center pro léčbu dětského diabetu. Od roku 2010 se jako jediné centrum v ČR můžeme chlubit titulem „Center of Reference“.

Výzkumná část centra
Nedílnou součástí našeho centra je Laboratoř molekulární genetiky pod vedením MUDr. Ondřeje Cinka, Ph.D. a Laboratoř autoimunitních onemocnění vedená doc. MUDr. Kateřinou Štechovou, Ph.D.

Laboratoř molekulární genetiky pracuje na tématech metodicky spjatých s genetickou a molekulární epidemiologií. Úkoly laboratoře spočívají zejména ve výzkumu příčin dětského diabetu 1. typu, druhou velkou skupinou jejího zájmu je hledání mutací u monogenně podmíněných nemocí a diabetu: zabývá se diagnostikou MODY diabetu a novorozeneckého diabetu. Podrobnosti o aktuálních projektech a práci laboratoře je možné najít na webových stránkách www.lmg.cz.

Laboratoř autoimunitních onemocnění je zaměřena zejména na predikci (tedy odhalování nemoci předtím, než se objeví první příznaky) diabetu 1. typu. Pomocí kombinace imunologických a genetických testů je možné diabetes 1. typu do značné míry předvídat. Program predikce dětského diabetu je jedním z úspěšných projektů centra. Laboratoř má za sebou četné publikační úspěchy v oblasti imunologie diabetu 1. typu, dlouhodobě spolupracuje mj. s univerzitou ve švédském Linköpingu. V rámci laboratoře pracuje též Poradna preventivní diabetologie. Podrobnosti o aktuálních projektech a práci laboratoře je možné najít na webových stránkách www.labao.cz.

Český registr dětského diabetu pracuje v našem centru od roku 1989 a za dobu své existence se stal jedním z největších a nejúplnějších registrů svého druhu na světě. Za spolupráce s dětskými diabetology z celé republiky registruje více než 95% všech nově diagnostikovaných případů dětského diabetu. Svými výsledky zásadně přispěl k poznání změn epidemiologických charakteristik diabetu 1. typu u dětí v ČR.

Úloha Centra v postgraduálním vzdělávání
Fakultní nemocnice v Motole je akreditována pro předatestační přípravu pro akreditovaný obor Diabetologie a endokrinologie. Akreditační komisí MZ je přiznána akreditace 2. stupně z celého specializačního oboru Diabetologie a endokrinologie. Centrum pořádá pravidelné Dětské diabetologické dny určené pro dětské diabetology a diabetické edukační sestry, dále semináře určené diabetologům z regionu a pediatrům z lůžkových dětských oddělení.

Personální obsazení centra
V našem diabetologickém centru pracuje v současné době 6 dětských diabetologů, 3 edukační sestry, 2 psychologové a 10 výzkumných pracovníků. Na práci centra se dále podílí 5 postgraduálních studentů, jejichž téma souvisí s dětským diabetem.

Akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání výuky v oboru:
  • endokrinologie, AP II. typu
  • diabetologie, AP II. typu

zpět na přehled center

Vzdělávací akce

calendar_today
24.04.2024 - 27.04.2024
Luhačovice

60. diabetologické dny - Luhačovice

calendar_today
16.05.2024 - 19.05.2024
Praha

Kurz pro všeobecné sestry v podiatrii

calendar_today
21.05.2024
Praha

Glukózové senzory v léčbě diabetu

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.