CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_right

Diabetologická centra

Diabetologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň– část pro dospělé I. interní klinika
Diabetologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň– část pro dospělé

Alej Svobody 92380 mapa
323 00 Plzeň

telefon : 377 103 514
Fax: 377 259 676
Koordinátor: MUDr. Michal Krčma, Ph.D.
Email: krcmam@fnplzen.cz

PRO PACIENTY

 • centrum poskytuje superspecializovanou péči o problematické pacienty z regionu i mimo region
 • provádí komplexní léčbu současně ve třech ambulancích a na diabetologicky a nutričně orientované lůžkové stanici v těsné spolupráci s nefrology, intenzivisty, endokrinology, rehabilitačními pracovníky, protetiky a gynekology
 • zajišťuje komplexní edukaci (diety, aplikace inzulínu, měření glykémie, prevence diabetické nohy) pro všechny ambulantně léčené pacienty a pro ostatní pracoviště FN Plzeň

PRO LÉKAŘE – specializace centra

 • gestační a pregestační diabetes ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou FN s perinatologickým centrem, vedení registru gravidních žen s diabetes mellitus
 • léčba inzulínovou pumpou (CSII, více než 220 pacientů), centrum udržuje registr inzulínových pump pro celou ČR
 • edukace nových technologií v léčbě diabetu – senzory a senzorem ovládané inzulínové pumpy, používání kalkulovaného inzulínového bolusu
 • léčba diabetické nohy – komplexní spektrum péče ambulantně i na lůžku ve spolupráci s chirurgy, intervenčními radiology i protetiky, možnost zhotovení speciálních protetických pomůcek na míru
 • diagnostika a léčba diabetické neuropatie periferní i viscerální, jako jediné pracoviště v regionu vyšetřujeme přítomnost viscerální neuropatie, především u diabetiků 1. typu
 • psychologická a psychiatrická léčba pacientů s diabetem – v rámci diabetologické ambulance pracuje na zkrácený úvazek psychiatr a je navázána těsná spolupráce s klinickým psychologem

PRO LÉKAŘE – postgraduální výuka a výzkum

 • fakultní nemocnice v Plzni je akreditována pro předatestační přípravu pro nově akreditovaný obor Diabetologie a endokrinologie. Akreditační komisí MZ je přiznána akreditace 2. stupně z celého oboru. Vedoucí lékař Diabetologického centra prof. MUDr. Z. Rušavý, Ph.D. je držitelem této atestace a je zodpovědný za průběh předatestační přípravy v centru.
 • centrum ve spolupráci s ČDS organizuje pravidelná celostátní setkání na téma Technologie v diabetologii.V současnosti je sledováno v centru více než 220 pacientů s inzulínovou pumpou

Výzkumné zaměření pracoviště:

 • Clampové studie u diabetiků 2. typu. kteří jsou léčeni inzulínovou pumpou. Je sledována účinnost léčby pumpou proti účinnosti intenzifikovaného režimu pomocí více dávek inzulínu za využití inzulínových analog.
 • Clampové studie na laboratorním zvířecím modelu, které sledují změny glykémie v artérii, intersticiu a v mozku.
 • Vyšetření mikrocirkulace u diabetiků s viscerální neuropatií a bez neuropatie. Reaktivita mikrocirkulace patří mezi ukazatele aterosklerózy, viscerální neuropatie je rizikový faktor náhlé smrti diabetika. Výzkum hledá vzájemné souvislosti mezi těmito parametry z hlediska vzniku ICHS.
 • Vyšetření mikrocirkulace u pacientů v intenzivní péči. Výzkum porovnává subjektivní diagnostické metody k zjištění stavu mikrocirkulace s objektivními metodami (laser-doppler-flowmetrie a kapilaroskopie)
 • Vyšetření vlivu různých farmak a fyzické aktivity na reaktivitu mikrocirkulace.
 • Sledování změn mikrocirkulace, její reaktivity a parciálního tlaku O2 po angioplastice dolní končetiny u pacientů se syndromem diabetické nohy.
 • Včasná diagnostika aterosklerózy u asymptomatických diabetiků
 • Personální obsazení centra:

  V Diabetologickém centru pracuje v současné době na různých klinikách celkem 7 atestovaných diabetologů, 4 atestovaní endokrinologové a 1 atestovaný z Diabetologie a endokrinologie a několik lékařů v přípravě před atestací.

  V centru se zúčastňují výzkumných aktivit pregraduální studenti od 4. do 6. ročníku (vždy 5 – 8 studentů), kteří prezentují svoje výsledky na studentských vědeckých konferencích.

  V centru pracují v současné době 3 postgraduální studenti v presenční formě studia a 1 postgraduální student v kombinované formě studia.

  Odkaz na stránky centra: http://metabol.lfp.cuni.cz

Akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání výuky v oboru:
 • diabetologie, AP II. typu

zpět na přehled center

Vzdělávací akce

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.