CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightDiabetologická centrachevron_right

Diabetologická centra

Fakultní nemocnice Olomouc – část pro dospělé III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická

I. P. Pavlova 6 mapa
775 20 Olomouc

telefon : 585 851 111
Koordinátor: Prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Fakultní nemocnice Olomouc – část pro dospělé

Kontakty:

Prof. MUDr. David Karásek, PhD. – koordinátor diabetologického centra (zástupce přednosty kliniky pro LP) - 585 855 895, 585 853 381

MUDr. Kateřina Loyková (vedoucí lékař diabetologické ambulance, lékař poradny pro těhotné diabetičky, poradny pro léčbu inzulínovou pumpou) - 585 853 837, 585 853 836

MUDr. Daniela Číhalíková (vedoucí lékař podiatrické ambulance, lékař diabetologické ambulance, vedoucí lékař oddělení 39-B) - 585 855 879, 585 853 361

MUDr. Ondřej Krystyník (lékař diabetologické ambulance, poradny pro těhotné diabetičky, poradny pro léčbu inzulínovou pumpou) - 585 855 936, 585 853 836

Doc. MUDr. Lubica Cibíčková, Ph.D. (vedoucí lékař obezitologické poradny, lékař diabetologické ambulance, poradny pro poruchy metabolismu lipidů) - 585 855 122, 585 854 925

MUDr. Dominika Mačáková (lékař diabetologické ambulance, poradny pro těhotné) - 585 853 836, 585 853 361

MUDr. Roman Dohnal (lékař diabetologické ambulance, obezitologické poradny) - 585 853 361, 585 854 925

Diabetologické centrum (DC) FN Olomouc zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebně-preventivní činnost v oboru diabetologie pro dospělé pacienty. Úzce spolupracuje s dalšími odborníky profilových oborů III. interní kliniky – NRE (nefrologie, endokrinologie, revmatologie a klinická osteologie) a specialisty ostatních klinik a oddělení FN Olomouc erudovanými v dalších oborech (kardiologie, kardiochirurgie, cévní chirurgie, intervenční radiologie, ortopedie, rehabilitace, neurologie, oftalmologie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví). DC kooperuje při poskytování léčebně-preventivní péče také s oblastními diabetologickými ambulancemi a praktickými lékaři Olomouckého kraje. Podílí se na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání a vědecko-výzkumné činnost. Ta je zaměřena především na problematiku diabetické nefropatie, dyslipidémie a metabolického syndromu, časného kardiovaskulárního postižení diabetiků, gestačního diabetu a diabetu po transplantaci ledvin.

Součástí diabetologického centra jsou:

  • a) lůžkové oddělení (13 standardních lůžek oddělení Diabetologie a endokrinologie)
  • b) specializované ambulance (včetně poradny pro léčbu inzulinovou pumpou, poradny pro těhotné diabetičky, poradny pro poruchy metabolismu lipidů, edukačního pracoviště, podiatrické ambulance a obezitologická poradna)

Také další lůžková oddělení III. interní kliniky - NRE (JIP, všeobecně interní oddělení, oddělení nefrologie) a ambulantní pracoviště (hemodialyzační středisko, poradna po CAPD, nefrologická, endokrinologická, revmatologická a kardiologická ambulance) se podílejí na specializované péči o pacienty DC.

Akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání výuky v oboru:
  • endokrinologie, AP II. typu
  • diabetologie, AP II. typu

zpět na přehled center

Vzdělávací akce

calendar_today
24.04.2024 - 27.04.2024
Luhačovice

60. diabetologické dny - Luhačovice

calendar_today
16.05.2024 - 19.05.2024
Praha

Kurz pro všeobecné sestry v podiatrii

calendar_today
21.05.2024
Praha

Glukózové senzory v léčbě diabetu

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.