CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightDiabetologická centrachevron_right

Diabetologická centra

Fakultní nemocnice Olomouc – pediatrická část Dětská klinika
Fakultní nemocnice Olomouc – pediatrická část

I. P. Pavlova 6 mapa
775 20 Olomouc

telefon : 585 854 428
Fax: 588 444 633
Koordinátor: MUDr. Petra Venháčová
Email: Petra.Venhacova@fnol.cz

Fakultní nemocnice Olomouc – pediatrická část

Informace o odborných a sportovně- společenských akcích pro děti a jejich rodiče včetně přednesených sdělení na víkendových edukačních seminářích v plném rozsahu uvádíme na webových stránkách olomouckého Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí: www.diadeti-olomouc.cz

Charakteristika centra:

I když diabetologické pracoviště Dětské kliniky FN a LF UP Olomouc vykonávalo činnost Dia centra již od r. 1985, požádali jsme výbor ČDS o jmenování našeho pracoviště Dia centrem pro děti v r. 2000 a naše žádost byla výborem ČDS schválená dne 12.9.2000. V roce 2000 jsme byli jediným Diabetologickým centrem pro děti na Moravě a druhým centrem v ČR vedle Pediatrické kliniky v Motole. Evaluace činnosti Dia centra FNOL pracovní skupinou pro Dia centra výboru ČDS se uskutečnila v prosinci 2004. V roce 2006 získalo Diabetologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc (II. interní klinika a Dětská klinika) Statut akreditovaného pracoviště 2. typu pro specializační vzdělávání v oboru diabetologie- schválení AK 15.10.2006. Naše pracoviště spolu s endokrinologickým pracovištěm III. interní kliniky FN Olomouc získalo rovněž v roce 2006 Statut akreditovaného pracoviště 2. typu pro specializační vzdělávání v oboru endokrinologie. V pediatrii dosud nebyly dětská diabetologie a dětská endokrinologie uznány jako samostatné specializační obory, což nás velmi mrzí, neboť všechny ostatní obory v pediatrii mají samostatné specializační vzdělávání (atestace).

Náplň činnosti:

Ambulantně poskytujeme péči všem dětem z okresu Olomouc do 19 let věku (v okrese není jiná diabetologická ordinace pro děti), u komplikovaných případů i z jiných okresů olomouckého kraje a na žádost rodičů nebo lékařů i z jiných krajů včetně konzultací, edukací. Ambulantně i při hospitalizaci se podílíme na zavádění nových léčebných metod jako je léčba inzulínovými pumpami, analogy inzulínu, kontinuální monitorace glukózy CGMS.

Zahajujeme léčbu u většiny nově diagnostikovaných diabetiků ze spádových okresů při hospitalizaci, zejména dětí s ketoacidózou a dětí předškolního věku, podobně zajišťujeme léčbu závažných akutních komplikací. Na JIRP dětské kliniky jsou vyčleněna lůžka pro akutní stavy u dětských diabetiků, pro operované diabetiky - s potřebným technickým vybavením i vyškoleným personálem. (V posledních 38 letech nezemřelo na dětské klinice žádné dítě, ani při velmi těžké ketoacidóze). Na standardním oddělení máme vyčleněná lůžka pro děti s DM a pro jejich rodiče.

Každoročně zajišťujeme organizačně, odborně a personálně letní Dia tábory v úzké spolupráci se Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí, 2-3 x ročně pořádání edukačních víkendových seminářů, o které je ze strany rodičů velký zájem.

Výzkumná a pedagogická činnost:

Podílíme se na řešení mezinárodního multicentrického výzkumného projektu TRIGR- grant NIH 2 U01 HD040364 (studie nutriční prevence u geneticky rizikových dětí) a na řešení několika klinických studií. Zajišťujeme doškolování v diabetologii a endokrinologii-lékařů před atestací i zdravotních sester, podílíme se na výuce studentů LF UP, odborných seminářích pro PLDD i pro laickou veřejnost. Téměř 10 let spolupracujeme v kurzech diabetologie pro SZP, pořádaných Ústavem ošetřovatelství LF UP (nyní FZV UP) - nyní v rámci aktivit DESG EASD.

Koordinátorka činnosti Diabetologického centra- Pediatrické části- je členkou redakční rady časopisu Kazuistiky v diabetologii. Připravili jsme kapitoly o léčbě dětí s cukrovkou do monografií Praktická diabetologie, Diabetes mellitus 1. typu. Podílíme se na hodnocení žádostí o granty a grantových zpráv IGA MZ ČR, GAUK, recenzních posudcích odborných článků.

Akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání výuky v oboru:
  • endokrinologie, AP II. typu
  • diabetologie, AP II. typu

zpět na přehled center

Vzdělávací akce

calendar_today
16.05.2024 - 19.05.2024
Praha

Kurz pro všeobecné sestry v podiatrii

calendar_today
21.05.2024
Praha

Glukózové senzory v léčbě diabetu

calendar_today
23.05.2024
Ostrava

Screening rizika syndromu diabetické nohy

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.