CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightDiabetologická centrachevron_right

Diabetologická centra

Vítkovická nemocnice Interní oddělení

Zalužanského 15 mapa
753 84 Ostrava

telefon : 595 633 228
Fax: 596 632 966
Koordinátor: MUDr. Jiří Heinrich
Email: jiri.Heinrich@nemvitkovice.cz

Diabetologická ambulance č. 1
MUDr. Jiří Heinrich
Sestra Věra Fikáčková
Tel.: 595 633 228

Diabetologická ambulance č. 2
MUDr. Martina Oznerová
MUDr. Markéta Maděřičová
Sestra Květoslava Nováková
Tel.: 595 633 231

Ambulance pro diabetickou nohu
MUDr. David Maděřič
Sestra Jana Nováková
Tel.: 595 633 229

Charakteristika centra:

Diabetologické centrum zajišťuje základní i specialisovanou péči péči o pac. s diabetem mellitem 1. i 2. typu a gestačním diabetem a to jak diagnostickou tak terapeutickou . Poskytuje i komplexní péči o pac. s metabolickým syndromem včetně jejich komplikací, v rámci ambulancí hyperlipidemické obesitologické a nutriční poradny.

Vše je v návaznosti složky ambulantní i složky lůžkové, kde se jedná především jednotky intensivní péče (angiologická a metabolická jednotka ), kde jsou léčeny především akutní komplikace diabetu mellitu včetně zajištění akutní hemodialysační léčby a zajištěním péče o akutní kritickou ischemii dolních končetin.

Proti ostatním diabetologickým centrům je akcentována především péče angiologická s komplexní diagnostikou i léčebnou péči, včetně léčby intervenční, která zahrnuje intravaskulární výkony od hrudní aorty až po bércové tepny včetně. Vše je navíc ve velmi úzké spolupráci s angiochirurgickým pracovištěm, které provádí výkony až periferie DKK - femoropedální by passy. Je kladen velký důraz na prevenci a včasnou diagnostiku onemocnění dolních končetin.

( Pracoviště je dostatečně technicky vybaveno pro tuto činnost

  1. Periferní doppler DKK/ 4 a 8 MHz sonda/- přístroj ATYS BASIC 3
  2. Kotníkové tlaky, výpočet ABI - přístroj ATYS BASIC 3
  3. Palcové tlaky- přístroj ATYS BASIC 3
  4. Klidová kapilární perfuze prstů DKK-fotopletysmograficky- přístroj ATYS BASIC 3
  5. Kapilární perfuze prstů DKK po zátěži- fotopletysmograficky- přístroj ATYS BASIC 3
  6. Duplexní sono cév DKK s barevným kodováním- přístroje PHilips,Logic
  7. Běhátkový test- přístroj TUNTURI 90/ bude do konce prvního kvartálu/
  8. Vibrametr -přístroj MEDOC VSA 3000 )

Diabetologické centrum má přímou návaznost na Vaskulární centrum, které má v republice jedny z největších zkušeností /a největší počty pacientů/ s řešením kritické ischemie DKK a obě centra společně poskytují komplexní péči a diagnostiku diabetikům se syndromem diabetické nohy /zajišťují veškeré procedury endovaskulární a cévně chirurgické, včetně larvární therapie a transplantace kmenových buněk, konzervatívní léčbu s možnosti podávání Prostavasinu, včetně využití hyperbaroxie/. Rozšiřujeme pro diabetiky v Moravskoslezkém kraji provoz podiatrické ambulance a začali jsme realizovat program prevence diabetické nohy. Od roku 2010 jsme se zapojili do českého národního registru pacientů /hlavně diabetiků/ užívajících preparát Vessel due F. Do komplexu chir. péče patří zajištění léčby obesity bariatrickými operačními výkony.

Zajištěna 24 hod. pohotovostní služba pro případy vzniku akutní kritické ischémie DKK.: telefon PO – Pá 595 633 250 a v nepracovní dny 595 633 919

Centrum má akreditaci výuku před atestací, ale nemá akreditaci z endokrinologie.

Internetové stránky v rámci Vítkovické nemocnice zde.

Akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání výuky v oboru:
  • diabetologie, AP I. typu

zpět na přehled center

Vzdělávací akce

calendar_today
16.05.2024 - 19.05.2024
Praha

Kurz pro všeobecné sestry v podiatrii

calendar_today
21.05.2024
Praha

Glukózové senzory v léčbě diabetu

calendar_today
23.05.2024
Ostrava

Screening rizika syndromu diabetické nohy

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.