Seznam členů akreditační komise MZ ČR pro obor diabetologie a endokrinologie


Předseda:   Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. (Praha)
Místopředseda:   Prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.  (Hradec Králové)
Členové:   Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. (Praha)
    MUDr. Jana Bělobrádková (Brno)
    MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D. (Praha)
    Prof. MUDr. Václav Hána, CSc. (Praha)
    Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. (Praha)
    Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. (Praha)
    MUDr. Tomáš Merhaut (Praha)
    MUDr. Věra Olšovská,PhD. (Brno)
    Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD (Plzeň)

7.12.2010

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

24.8.2018 - 25.8.2018
Praha

Prague School of Diabetes and Endocrinology

20.9.2018 - 21.9.2018
Praha

Prague School of Diabetes and Endocrinology

22.5.2019 - 29.5.2019
Nizozemí | Haag

International Symposium on the Diabetic Foot

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489