Termíny a místa atestace

jaro/2019 Ostrava

místo: LF Ostrava

termín předatestačního kurzu: 18.-29.3.2019 na 2.LF UK

termín atestace: 13.-15.5.2019

kontakt: https://lf.osu.cz/14083/specializacni-vzdelavani-atestace/

11/2019 Praha - 1. LF UK

místo: 1. LF UK

termín předatestačního kurzu: 14.10.-25.10.2019

termín atestace: 25.11.2019

kontakt: https://www.lf1.cuni.cz/atestace-absolvent


Předatestační kurz diabetologie a endokrinologie v Praze

Diabetologie a metabolismus

Termín: 18. - 22. 3. 2019

Místo: knihovna Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole, 4. patro, uzel D

Harmonogram Diabetologie a metabolismu- 1. týden

Endokrinologie

Termín: 25. - 29. 3. 2019

Místo: knihovna Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole, 4. patro, uzel D

Harmonogram Endokrinologie - 2. týden

Program předatestačních kurzů

Program – Diabetologie a metabolismus a Endokrinologie

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489