Termíny a místa atestace

11/2018 Praha - 3. LF UK

místo: 3. LF UK

termín předatestačního kurzu: 1-12.10.2018

termín atestace: 12-14.11.2018

kontakt: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-178.html

11/2018 Praha - 2.LF UK (Dětská diabetologie a endokrinologie)

místo: 2. LF UK

termín předatestačního kurzu: 26-29.11.2018

termín atestace: 30.11.2018 9:00

kontakt: http://www.fnmotol.cz/o-nas/odborna-verejnost/kurzy/

jaro/2019 Ostrava

místo: LF Ostrava

termín předatestačního kurzu: 18.-29.3.2019 na 2.LF UK

termín atestace: 13.-15.5.2019

kontakt: https://lf.osu.cz/14083/specializacni-vzdelavani-atestace/

11/2019 Praha - 1. LF UK

místo: 1. LF UK

termín předatestačního kurzu: 14.10.-25.10.2019

termín atestace: 25.11.2019

kontakt: https://www.lf1.cuni.cz/atestace-absolvent

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489