Termíny a místa atestace

11/2019 Praha - 1. LF UK

místo: 1. LF UK

termín předatestačního kurzu: 14.10.-25.10.2019

termín atestace: 25.11.2019

kontakt: https://www.lf1.cuni.cz/atestace-absolvent


Termíny předatestačních kurzů Diabetologie a Endokrinologie pro rok 2020 zatím nejsou finalizovány. 

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489