Výbor podiatrické sekce

Předseda

MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místopředseda

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.

Členové

Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
MUDr. Miroslav Koliba
Bc. Hana Kůsová
MUDr. Pavlína Piťhová
MUDr. Bedřich Sixta

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

24.8.2018 - 25.8.2018
Praha

Prague School of Diabetes and Endocrinology

20.9.2018 - 21.9.2018
Praha

Prague School of Diabetes and Endocrinology

22.5.2019 - 29.5.2019
Nizozemí | Haag

International Symposium on the Diabetic Foot

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489