Výbor podiatrické sekce

Předseda

MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místopředseda

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.

Členové

Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
MUDr. Miroslav Koliba
Bc. Hana Kůsová
MUDr. Pavlína Piťhová
MUDr. Bedřich Sixta

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

29.4.2017
Praha

2. workshop castování

16.6.2017 - 17.6.2017
Praha

XVII. celostátní diabetologické sympózium

11.5.2017 - 13.5.2017
Srbsko | Bělehrad

ADIT Conference

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489