Ceny ČDS za publikační aktivitu v oboru diabetologie za rok 2013

Cena ČDS - Cena Prof. Syllaby za monografii

Genetika diabetes mellitus a jeho komplikací
Marie Černá, Štěpánka Průhová, Petra Dušátková

Cena ČDS - Cena Prof. Páva za originální publikaci

(nezávisí na věku autora)

Two Cases of Diabetic Ketoacidosis in HNF1A-MODY Linked to Severe Dehydration
Is it time to change the diagnostic criteria for MODY?

Pruhova S., Dusatkova P., Neumann D., Hollay E., Cinek O., Lebl J., Sumnik U.
Diabetes Care 2013, 36: 2573-2574

Cena ČDS - Cena Prof. Bartoše za originální publikaci

(autor ve věku do 40 let)

Glycemic Variability Is Higher in Type 1 Diabetes Patients with Microvascular
Complications Irrespective of Glycemic Control

Soupal J., Skrha J., Fajmon M., Horova E., Mraz M., Skarha j., Prazny M.
Diabetes Technology & Therapeutics 2014, 16 (4): 1-6

Ocenění v ČDS za mimořádný vědecký přínos za rok 2013

Výbor České diabetologické společnosti udělil na posledním 22. zasedání výboru ČDS mimořádné ocenění MUDr. L. Rossmeislové, PhD. a prof. MUDr. J. Perušičové, DrSc. za mimořádný vědecký přínos ČDS za rok 2013.

MUDr. Lenka Rossmeislová, Ph.D.

Cena České diabetologické společnosti ČLS JEP
za ORIGINÁLNÍ ČLÁNEK v oboru diabetologie za rok 2013 pro autora do 40 let věku

Weight Loss Improves the Adipogenic Capacity of Human Preadipocytes and Modulates Their Secretory profile. L Rossmeislova, L. Malisova, L. Kracmerova, M. Tencerova, Z. Kovacova, M. Koc, M. Siklova-Vitkova, N. Viquerie, D. Langin, V. Stich. Diabetes 2013, 62: 1990-1995

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.

Cena České diabetologické společnosti ČLS JEP

za soubor MONOGRAFIÍ v oboru diabetologie publikovaných v roce 2013

Diabetes mellitus a mozek: Jindřiška Perušičová 
Diabetes mellitus a potravinové doplňky: Jindřiška Perušičová, Pavlína Piťhová, Eva Račická 
Diabetes mellitus a hypertenze, dyslipidemie, dna:  Jindřiška Perušičová, Klára Owen, Petr Němec 
Diabetes mellitus deprese a demence: Jindřiška Perušičová, Pavel Mohr 
Perorální léčba diabetu 2013: Jindřiška Perušičová

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489