Ceny ČDS za publikační aktivitu v oboru diabetologie za rok 2015

Výbor České diabetologické společnosti ČLS JEP udělil ceny za nejlepší publikace (monografie a odborné články) v oboru za rok 2015.

Cena ČDS - Cena Prof. Syllaby za monografii

Rat Experimental Transplantation Surgery.
Girman P., Kriz J., Balaz P. Editors of the book: A Practical Guide 2015. © Springer International Publishing, Switzerland, pp 163-198; ISBN 978-3-319-14558-7 (Print), ISBN 978-3-319-14559-4 (eBook), DOI 10.1007/978-3-319-14559-4

Cena ČDS - Cena Prof. Páva za originální publikaci

(nezávisí na věku autora)

Perioperative Tight Glucose Control Reduces Postoperative Adverse Events in Nondiabetic
Cardiac Surgery Patients.
Bláha J, Mráz M, Kopecký P, Stříteský M, Lipš M, Matias M, Kunstýř J, Pořízka M, Kotulák T, Kolníková I, Šimanovská B, Zakharchenko M, Rulíšek J, Šachl R, Anýž J, Novák D, Lindner J, Hovorka R, Svačina Š, Haluzík M. J Clin Endocrinol Metab. 2015 Aug;100(8):3081-9. IF 6,209

Cena ČDS - Cena Prof. Bartoše za originální publikaci

(autor ve věku do 40 let)

Gut virome sequencing in children with early islet autoimmunity.
Kramna L., Kolarova K., Oikarinen S., Pursiheimo JP., Ilonen J., Simell O., Knip M., Veijola R., Hyöty H., Cinek O., Diabetes Care, 2015. 38(5): p. 930-3. Vyšlo v roce 2015, kdy měl časopis IF 8,42.

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489