Ceny ČDS za publikační aktivitu v oboru diabetologie za rok 2017

Výbor České diabetologické společnosti ČLS JEP udělil ceny za nejlepší publikace (monografie a odborné články) v oboru za rok 2017.

Udílené ceny

MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D.

Motivace pacienta v diabetologické ambulanci

Štefánková J., Lacigová S. a kol., Mladá fronta 2017

MUDr. Peter Novodvorský, PhD., MRCP

Diurnal Differences in Risk of Cardiac Arrhythmias During Spontaneous Hypoglycemia in Young People With Type 1 Diabetes.

Novodvorsky P., Bernjak A, Chow E, Iqbal A, Sellors L, Williams S, Fawdry RA, Parekh B, Jacques RM, Marques JLB, Sheridan PJ, Heller SR. 
Diabetes Care. 2017 May;40(5):655-662

MUDr. Lenka Petruželková, Ph.D.

Effectiveness of SmartGuard Technology inthe Prevention of Nocturnal Hypoglycemia After Prolonged Physical Activity.

Petruželková L., Pickova K, Sumnik Z, Soupal J, Obermannova B. Diabetes Technol Ther. 2017 May;19(5):299-304.

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489