Dětská diabetologie

Diabetické ti tvoří početně zanedbatelnou část všech diabetických pacientů, jejich počet se nyní pohybuje mezi 3200 - 3500 v celé republice. Jedná se však současně o nejzranitelnější skupinu osob s diabetem, protože tyto děti prožijí relativně nejdelší část svého života s tímto onemocněním a riziko vzniku nejrůznějších komplikací v časném věku je u nich nepochybně vyšší než při stanovení diagnózy v dospělosti. Proto potřebují specifický přístup edukační i léčebný.

Péči o diabetické děti zajišťuje přibližně 50 dětských diabetologických ambulancí, z nichž osm má statut specializovaného diabetologického centra. Každoročně se setkáváme společně s edukačními a dietními sestřičkami na konferenci Dětská diabetologie, které se pravidelně účastní okolo 200 osob.

Sekce Dětské diabetologie ČDS provozuje webovou stránku www.detskydiabetes.cz, kde je mj. možné pomocí aplikace "Zjisti, jak na tom jsi" anonymně porovnat aktuální kompenzaci diabetu vyjádřenou hodnotou glykovaného hemoglobinu jednak s referenčními normami, jednak s ostatními diabetickými dětmi.

Dalším společným projektem je Český registr dětského diabetu, který byl založen již v roce 1989 a který patří mezi nejkompletnější národní registry svého druhu. Z jeho údajů víme, že výskyt dětského diabetu se za posledních 25 let více než ztrojnásobil. V roce 2013 jsme spustili provoz celostátní databáze ČENDA, jejímž cílem je analyzovat výsledky léčby dětí s diabetem (blíže viz zvláštní odkaz).

Projekt ČENDA (Česká národní dětská diabetická databáze) byl založen v roce 2013 za podpory Ministerstva zdravotnictví a České diabetologické společnosti, která ho dlouhodobě podporuje. Jedná se o webovou aplikaci, která umožňuje analýzu a anonymizované porovnávání základních parametrů kontroly diabetu mezi jednotlivými ambulancemi (glykovaný hemoglobin, typ terapie, dávka inzulínu, antropometrické parametry, počet akutních a chronických komplikací atd.). Proti podobným systémům zavedeným v zahraničí (např. německý DPV, švédský Swediabkids nebo americký T1D Exchange) je jednou z unikátních výhod projektu ČENDA automatické zasílání výročních zpráv s analýzami specifických výsledků pro konkrétní ambulanci.

Z údajů projektu ČENDA nyní víme, že kompenzace dětského diabetu se v rámci České republiky za poslední 3 roky výrazně zlepšila, průměrný glykovaný hemoglobin našich diabetických dětí nyní odpovídá hodnotě 63,5 mmol/mol, což nás řadí mezi světovou špičku. Vzhledem k stále větším možnostem využívání moderních technologií je zcela zřejmé, že šance dnešních dětí prožít život bez pozdních komplikací je nesrovnatelně vyšší v porovnání s dětmi diagnostikovanými ještě před 15 lety. 

Předseda sekce Dětské diabetologie
prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
mail: zdenek.sumnik@lfmotol.cuni.cz

Materiál ke stažení

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489