Diabetes a těhotenství

Na jubilejních 50. Diabetologických dnech v Luhačovicích v dubnu 2014 byla založena Sekce diabetes a těhotenství. Důvodem založení sekce je rostoucí počet žen s diabetem v těhotenství (zejména s gestačním diabetem) a s tím související potřeba vytvoření funkčního systému péče o tyto pacientky, který by vedl ke snížení počtu komplikací souvisejících s diabetem v těhotenství. Sekce je součástí České diabetologické společnosti ČLS JEP, ale současně vytváří mezioborovou platformu, jejímž cílem je užší spolupráce lékařů a lékařek různých specializací, kteří se zabývají problematikou diabetu v těhotenství. Proto do svých řad vítá nejen diabetology, ale také gynekology, perinatology a specialisty dalších oborů, které zajímá tato problematika.

Pro další informace, přihlášení do sekce a vstup do diskuzního fóra Vás odkazujeme na vlastní stránky sekce: www.diabetesatehotenstvi.cz

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489