Diabetologická centra

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze III. interní klinika

U nemocnice 1 mapa
128 08 Praha 2

telefon : 224 962 901
Fax: 224 962 463
Koordinátor: doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
Email: martin.prazny@lf1.cuni.cz

Zaměření centra:

  • komplexní péče o diabetiky, zejména pacienty s orgánovými komplikacemi (mikrovaskulárními i makrovaskulárními)
  • pedagogická činnost týkající se pregraduální a postgraduální výuky diabetologie
  • centrum je akreditovaným pracovištěm pro postgraduální vzdělávání v diabetologii
  • vědecko-výzkumná činnost (vaskulární komplikace – molekulární biologie, biochemie a funkční metody, dále výzkum tukové tkáně a jejích regulačních účinků)

Stránky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání výuky v oboru:
zpět na přehled center
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489