Diabetologická centra

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z., Krajská zdravotní a.s. Interní oddělení

Sociální péče 12A - pavilon A mapa
401 13 Ústí n. Labem

telefon : 477 112 640
Fax: 477 112 670
Koordinátor: MUDr. Lucie Radovnická
Email: Lucie.Radovnicka@KZCR.EU

Diabetologické centrum poskytuje specializovanou ambulantní, lůžkovou a konziliární péči pro diabetiky v rámci Ústeckého kraje. V ambulantní části se zabýváme diagnostikou a léčbou pacientů s diabetem, probíhají zde edukační semináře, je veden registr pacientů léčených inzulinovou pumpou, využíváme monitoraci glykémií pomocí senzorů. Dispenzarizujeme gravidní diabetičky a pacientky s gestačním diabetem. Abychom zabezpečili komplexní specializovanou péči o diabetiky, úzce spolupracujeme s pracovišti z jiných oborů. Jedná se např. o: nefrologicko-dialyzační pracoviště, angiologické, cévně-chirurgické, oční, neurologické a gynekologicko-porodnické pracoviště (perinatologické centrum). Provozujeme endokrinologickou ambulanci, kde dispenzarizujeme mimo jiné i pacienty s onemocněním hypofýzy s návazností na NCH kliniku MNUL, dále ambulanci angiologickou, obezitologickou a lipidovou.

Součástí diabetologického centra je Diabetologické centrum pro děti a dorost, které zajišťuje komplexní diabetologickou péči pro děti a dorost ambulantní a lůžkovou včetně intenzivní péče – diagnostika, terapie, edukace, péče o komplikace, užití monitorací glykemie a léčby pomoci inzulinových pump. Rekondiční pobyty diabetických dětí.

Centrum je zvláště specializováno na specializovanou ambulantní a lůžkovou péči o pacienty se syndromem diabetické nohy. Osvědčuje se úzká spolupráce s lékaři Chirurgické kliniky a především Oddělením protetiky.

Dále se zabýváme výukou mediků, spolupracujeme s FN v Plzni a výukou zdravotních sester ve spolupráci s UJEP v Ústí nad Labem.

Akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání výuky v oboru:

 • diabetologie, AP II. typu

 • Ambulantní část 1:
  MUDr. Věra Vyleťalová, MUDr. Alice Sýkorová ( vč. GDM, gravidních diabetiček a ambulance pro metabolický syndrom)
  edukační sestry: Marcela Nemejtová, Jaroslava Rázlová, Jana Jakšová
  pavilon B, 3. patro
  tel. 477 112 660

  Ambulantní část 2:
  MUDr. Lucie Radovnická, MUDr. Petra Široká, MUDr. Jakub Svěcený (vč. ambulance pro pacienty léčené pomocí CSII)
  sestra: Marcela Nemejtová
  pavilon B, 3. patro
  tel. 477 114 221

  Podiatrická ambulance:
  prim. MUDr. Jana Táborská, MUDr. Lucie Radovnická
  sestra: Vladislava Boušková
  pavilon O
  tel. 477 113 108

  Endokrinologická ambulance:
  MUDr. Lucie Radovnická, MUDr. Jakub Svěcený, MUDr. Milena Budíková
  Sestra: Hana Stoklasová
  Pavilon B, 3. patro
  Tel:477114203

  Lipidová ambulance:
  MUDr. Lucie Radovnická, MUDr. Kristina Kordíková
  Sestra: Radka Gabrielová
  Pavilon B, 3. Patro
  Tel.: 477114204

  Diabetologické centrum pro děti a dorost v Ústí nad Labem, Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice, o. z. Krajská zdravotní a. s.,
  Sociální péče 12 A,
  401 13 Ústí nad Labem
  Vedoucí lékař prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
  jaroslav.skvor@mnul.cz pavilon D tel. 477 112 355


  zpět na přehled center
  Kalkulačka HbA1C

  Časopis
  Vnitřní lékařství

  Partneři
  ČLS J. E. Purkyně
  sekretariát ČDS

  Sokolská 31, 120 26 Praha 2

  724 728 489