Diabetologická centra

Fakultní nemocnice Olomouc – část pro dospělé III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická

I. P. Pavlova 6 mapa
775 20 Olomouc

telefon : 585 851 111
Koordinátor: Doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Fakultní nemocnice Olomouc – část pro dospělé

Kontakty:
Doc. MUDr. David Karásek, PhD. – koordinátor diabetologického centra (vedoucí lékař lůžkového oddělení – Diabetologie a endokrinologie, zástupce přednosty kliniky pro LP) - 585 855 895
MUDr. Kateřina Loyková (vedoucí lékař diabetologické ambulance, lékař poradny pro těhotné diabetičky, poradny pro léčbu inzulínovou pumpou) - 585 853 837
MUDr. Ondřej Krystyník (lékař diabetologické ambulance, poradny pro léčbu inzulínovou pumpou) - 585 855 936
MUDr. Jaromíra Gajdová (lékař diabetologické ambulance, poradny pro těhotné) - 585 853 361
MUDr. Daniela Číhalíkovác (vedoucí lékař podiatrické ambulance, lékař diabetologické ambulance) - 585 853 836
MUDr. Lubica Cibíčková, Ph.D. (lékař diabetologické ambulance, podiatrické ambulance, poradny pro poruchy metabolismu lipidů) - 585 853 361
Prof. MUDr. Helena Vaverková CSc. (lékař poradny pro poruchy metabolismu lipidů) - 585 854 742

Diabetologické centrum (DC) FN Olomouc zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebně-preventivní činnost v oboru diabetologie pro dospělé pacienty. Úzce spolupracuje s dalšími odborníky profilových oborů III. interní kliniky – NRE (nefrologie, endokrinologie, revmatologie a klinická osteologie) a specialisty ostatních klinik a oddělení FN Olomouc erudovanými v dalších oborech (kardiologie, kardiochirurgie, cévní chirurgie, intervenční radiologie, ortopedie, rehabilitace, neurologie, oftalmologie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví). DC kooperuje při poskytování léčebně-preventivní péče také s oblastními diabetologickými ambulancemi a praktickými lékaři Olomouckého kraje. Podílí se na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání a vědecko-výzkumné činnost. Ta je zaměřena především na problematiku diabetické nefropatie, dyslipidémie, časného kardiovaskulárního postižení diabetiků, sekundárního diabetu a diabetu po transplantaci ledvin.

Součástí diabetologického centra jsou:

  • a) lůžkové oddělení (13 standardních lůžek oddělení Diabetologie a endokrinologie)
  • b) specializované ambulance (včetně poradny pro léčbu inzulinovou pumpou, poradny pro těhotné diabetičky, poradny pro poruchy metabolismu lipidů, edukačního pracoviště a podiatrické ambulance)

Také další lůžková oddělení III. interní kliniky - NRE (JIP, všeobecně interní oddělení, oddělení nefrologie) a ambulantní pracoviště (hemodialyzační středisko, poradna po CAPD, nefrologická, endokrinologická, revmatologická a kardiologická ambulance) se podílejí na specializované péči o pacienty DC.

Akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání výuky v oboru:
zpět na přehled center
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489