Diabetologická centra

Krajská nemocnice T. Bati a.s. Zlín Interní klinika

Havlíčkovo nábřeží 600 mapa
762 75 Zlín

telefon : 577 551 111
Koordinátor: MUDr. Alena Adamíková, PhD.
Email: diabetologcentrum@bnzlin.cz

Stránky nemocnice zde

Diabetologické centrum IK Krajské nemocnice T. Bati, a. s., má regionální charakter a je zřízeno jako jediné pro Zlínský kraj. Je specializovaným celkem, který poskytuje komplexní péči o diabetiky jak po stránce diagnostické, tak terapeutické. Má statut centra edukačního a podiatrického dle České diabetologické společnosti. Organizačně má těsný vztah k pracovištím jiných oborů, které zabezpečují specializovanou péči o diabetiky: jednotka intenzivní péče jako součást koordinačního interního pracoviště, dialyzační pracoviště, angiologické, cévně-chirurgické, oční, neurologické a gynekologicko-porodnické pracoviště (perinatologické centrum). Navazuje metodicky a technicky na vybavené pracoviště imunochemické, biochemické, radioizotopové a zobrazovacích metod. Zajišťuje postgraduální výchovu lékařů v diabetologii podle koordinačního plánu. Lékaři centra spolupracují se Svazem diabetiků a Svazem pro civilizační choroby ve Zlíně při přednáškových aktivitách, zajišťují diabetologickou péči v domovech sociální péče. Centrum spolupracuje s Mezinárodní diabetologickou federací a Evropskou společností pro studium diabetu. K 31. 12. 2013 bylo v Diabetologickém centru evidováno 5315 diabetiků, za rok 2013 bylo provedeno 3508 endokrinologických vyšetření.

Koordinátorka: MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.
e-mail:
adamikova@bnzlin.cz
tel. 57 755 2197

prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
e-mail
rybka@bnzlin.cz

Ambulance diabetologického centra

Pracovní doba 6.00 - 15.30

Diabetologická ambulance 1 (včetně programu pro pacienty s inzulinovými pumpami a gravidní diabetičky):
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D., MUDr. Lubomír Švestka
Tel. 57 755 2197, 2194

Diabetologická ambulance 2 (včetně programu pro metabolický syndrom a pro gestační diabetes):
MUDr. Dagmar Langová, MUDr. Lubomír Švestka
Tel. 57 755 2437, 2448

Lipidová a diabetologická ambulance (včetně programu pro familiární hypercholesterolémie):
MUDr. Josef Macháček, MUDr. Jana Andělová
Tel. 57 755 2445

Endokrinologická a osteologická ambulance (terapie endokrinopatií včetně finalizace):
MUDr. Dagmar Langová, MUDr. Josef Macháček
Tel. 57 755 2195 (Po, Pá)

Angiologická a podiatrická ambulance (ve spolupráci s chirurgickou cévní ambulancí):
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D., MUDr. Jana Andělová
Tel. 57 755 2208, 2216

Vedoucí sestra Diabetologického centra: Ludmila Kuchařová
Nutriční terapeutka: Štěpánka Kostrůnková, Dis.- tel. 734 352 394
Edukační diabetologická sestra: Marie Nováková
Podiatrická a diabetologická sestra: Jarmila Gajdošíková, Kateřina Kovářová
Zdravotní sestry: Marie Ronzová, Zdena Polášková, Hana Gerychová, Hana Čermáková

Akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání výuky v oboru:
zpět na přehled center
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489