Diabetologická centra

Fakultní nemocnice Ostrava Interní klinika

17. listopadu 1790 mapa
708 52 Ostrava

telefon : 597 372 511, 597 372 560
Fax: 597 372 511
Koordinátor: MUDr. Radka Benešová
Email: radka.benesova@fno.cz

Hlavní náplní práce centra je především klinická léčebně preventivní činnost a koordinace léčebné péče o nemocné s diabetem v Moravskoslezském kraji.

V rámci ambulantní dispenzární péče zajišťuje léčbu nemocných, jejichž průběh onemocnění vyžaduje zvýšenou péči:

  1. nemocných s DM 1. typu, kteří nedosahují dobré kompenzace i při intenzifikované léčbě nebo mají četné hypoglykémie
  2. pacienty s diabetem, kteří podstoupili transplantaci orgánů
  3. nemocné s diabetem v průběhu gravidity
  4. péče o pacienty se syndromem diabetické nohy a dalšími pozdními komplikacemi diabetu

V rámci lůžkové časti centra zajišťujeme péči o nemocné s akutními komplikacemi diabetu, osoby se syndromem diabetické nohy a předoperační přípravu a pooperační péči nemocných s diabetem.

Specializace centra: Rozvíjíme problematiku počítačového zpracování údajů ze self-monitoringu a kontinuálního monitorování glykémie pro racionálního nastavení intenzifikované léčby inzulínem.

Centrum je akreditováno pro výuku před atestací z oboru diabetologie. Ročně se podílíme na přípravě cca 5-7 lékařů z regionu.

atestace z diabetologie: MUDr. Marek Honka, MUDr. Radka Benešová. Celkový počet lékařů v centru 3.

Stránky nemocnice zde

Akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání výuky v oboru:
zpět na přehled center
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489