Diabetologická centra

Nemocnice Jihlava Interní oddělení, Diabetologické centrum

Vrchlického 59 mapa
586 01 Jihlava

telefon : 567 157 227
Koordinátor: MUDr. Michal Policar
Email: M.Policar@seznam.cz

Diabetologické centrum zajišťuje

  • dispenzární péči diabetikům 1. a 2. typu,
  • péči o těhotné diabetičky 1. typu a diabetičky s gestačním diabetem,
  • vedení léčby inzulinovou pumpou,
  • zajištění komplexní péče o pacienty se syndromem diabetické nohy v podiatrické ambulanci.

Součástí ambulance je mj. senzor pro kontinuální monitorování glykémie, EKG, podiatrické křeslo, fréza pro odstraňování hyperkeratóz, ultrazvukový dopplerovský přístroj, mikrofilamentum s ladičkou, chirurgické nástroje a převazový materiál.

Lůžková část je tvořena jednou standardní jednotkou o 29 lůžkách, která jsou vyčleněna pro diabetologické a nefrologické pacienty v rámci interního oddělení.

Komplexní péče o diabetiky je zajišťována ve spolupráci s dalšími obory. V rámci očního oddělení je zřízena specializovaná ambulance pro diabetiky, poskytuje diagnostiku očních komplikací včetně FAG a provádí laserové fotokoagulace diabetických retinopatií.

Neurologické oddělení provádí kvalitní EMG diagnostiku diabetických polyneuropatií.

Angiologická péče je zajištěna ve vzájemné spolupráci angiologa našeho oddělení, cévních chirurgů a radiologů. K dispozici máme duplexní sonografický přístroj, angiolinku včetně DSA s návazností na PTA bércového řečiště a chirurgické rekonstrukční operace včetně distálních bypassů.

Oddělení nukleární medicíny provádí kvalitní třífázovou scintigrafii skeletu k diagnostice Charcotovy osteoarthropatie, ortopedie je schopna provádět veškeré výkony na kloubech, funguje spolupráce při výrobě fixačních a odlehčovacích pomůcek pro léčbu diabetické nohy. Péče o těhotné diabetičky probíhá v úzké spolupráci s gynekologicko-porodnickým oddělením včetně dalšího zajišení novorozenecké péče pediatrickým oddělením.

Nemocnice má dále kvalitní plastickou chirurgii, dermatologii, kardiologii, gastroenterologii a diagnostický komplement.

MUDr. Michal Policar

  • akreditace - I. st.
  • akreditace endokrinologie - ne

Stránky nemocnice zde

Akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání výuky v oboru:
zpět na přehled center
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489