Diabetologická centra

Nemocnice Milosrdných bratří Pediatrická část

Polní 3 mapa
639 00 Brno

telefon : 532 299 224
Koordinátor: MUDr. Ludmila Brázdová
Email: ludmila.brazdova@nmbbrno.cz

Stránky nemocnice zde

Diabetologické centrum NMB

  • Regionální centrum pro diabetes mellitus 1. typu, léčba inzulínovou pumpou, měření kontinuálními glukózovými senzory
  • Výukové centrum - regionální
  • Výuka předškolních pacientů a jejich rodičů- celorepublikový projekt
  • Organizace rekondičních pobytů pro děti s diabetem
  • Poradna pro poruchu glukózového metabolismu u dětí

MUDr. Ludmila Brázdová

  • Atestace pediatrie 1. stupně 1998
  • Atestace pediatrie 2. stupně 1993
  • Atestace diabetologická 2005
Akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání výuky v oboru:
zpět na přehled center
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489