Diabetologická centra

Ústřední vojenská nemocnice, 1. LF UK Praha Interní klinika, Diabetologické centrum

U Vojenské nemocnice 1200 mapa
169 02 Praha 6

telefon : 973 208 404
Fax: 973 203 061
Koordinátor: MUDr. Svatopluk Solař
Email: diacentrum@uvn.cz

Ústřední vojenská nemocnice, 1. LF UK Praha

DC ÚVN Střešovice bylo zřízeno v dubnu 2009 na základě kladného vyjádření Výboru ČDS. DC zajišťuje specializovanou diagnostickou a léčebně-preventivní činnost v oboru diabetologie a poruch metabolismu a výživy. Nemocným je poskytována komplexní nemocniční a ambulantní péče zahrnující i další odbornosti. Kromě této základní činnosti, kterou DC obecně plní, se naše pracoviště úzce zabývá těmito problémy:

  • diabetes a karcinom pankreatu
  • diabetes a céliakie v dospělém věku
  • diabetes a poruchy výživy

Centrum rozvíjí spolupráci s ambulantními diabetology a ostatními specialisty a poskytuje zázemí pro pacienty s diabetem a poruchami výživy i z jiných zařízení lůžkové péče.

DC je od r.2009 zapojeno do řešení grantu v oblasti diagnostiky a léčby syndromu diabetické nohy. Podílíme se na programu pregraduální výuky mediků 5. a 6.ročníku 1.LF UK se zaměřením na diabetologii a nutriční péči


zpět na přehled center
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489