Diabetologická centra

Diabetologické centrum Městská nemocnice Ostrava ("Fifejdy") Interna

Nemocniční 20 mapa
728 80 Ostrava

telefon : 596194652
Koordinátor: MUDr. Jitka Jurková
Email: j.jurkova@seznam.cz

Zabývá se komplexní diagnostikou a terapií diabetiků 1. typu, 2. typu, sekundárního diabetu a gestačního diabetu.

Věnujeme se péči o diabetiky léčené perorálními antidiabetiky, inzulínem, vč. aplikace inzulínu inzulinovou pumpou. Pacienti jsou edukováni o podstatě svého onemocnění, jeho akutních i chronických komplikacích, o zásadách dietního stravování i režimových opatřeních a také o selfmonitoringu hladin glykemii diabetologem a nutričními terapeutkami, s možností opakovaných reedukací, které provádíme individuálně i skupinově. Hospitalizace pacientů, ať už k reedukaci či nastavení a úpravě terapie inzulínem, probíhá na akreditovaném interním oddělení městské nemocnice.

Nácvik aplikace inzulínu a inkretinových preparátů stejně jako edukaci obsluhy glukometru provádí diabetologická sestra. Nastavování terapie inzulinovou pumpou preferujeme za krátkodobé hospitalizace na interním oddělení po opakovaném ambulantním poučení.

Pacienti jsou pravidelně vyšetřování na přítomnost možných komplikací diabetu, ať už makrovaskulárních či mikrovaskulárních, ve spolupráci s ostatními odděleními nemocnice, zejména očním oddělením, neurologií, nefrologickým, kardiologickým a angiologickým pracovištěm.

V rámci chronických komplikací diabetu a jejich prevence se zvlášť specializujeme na problematiku diabetické nohy - máme statut podiatrické ambulance garantovaný českou diabetologickou společností. Provádíme screeningové vyšetření v rámci prevence i ošetřování chron. defektů nohou DKK.

Vedoucí centra: MUDr. Jitka Jurková
Atestovaní lékaři: MUDr. Jan Vrkoč, MUDr. Zuzana Jovčeva. Atestovaná kolegyně, aktuálně na mateřské dovolené, je MUDr. Michaela Važanová.

V předatestační přípravě: MUDr. Miroslav Koliba (měl by atestovat letos na podzim nebo příští rok na jaře), MUDr. Michaela Telnarová (plán. atestace příští rok), dále MUDr. Iva Tesárková a MUDr. Kateřina Himmelová.


Kontakty:
Městská nemocnice Ostrava: 596191111, web: www.mnof.cz
Diabetologická ambulance - sestra: Renáta Michalisková: tel. 596193104, mail: renata.michaliskova@seznam.cz
Podiatrická ambulance – sestra: Jana Jašíková: 596193103 nebo 596194805, mail: jana.jasikova@mnof.cz
Diabetologická ambulance - lékaři: 596193106

Lůžkové oddělení - stanice G - sestry: 596192651
Lůžkové oddělení - stanice G - staniční sestra: Anna Górnisziewiczová, 596194651, anna.gornisziewiczova@mnof.cz

Vrchní sestra Interny MNO: MUDr. Ludmila Palová, 596194297, ludmila.palova@mnof.cz
Primář Interny MNO: MUDr. Milan Kremer, 596194303, milan.kremer@mnof.cz
Zástupce primáře Interny MNO, vedoucí lékař metabolické JIP: as. MUDr. Jan Kraus, 596194127
Vedoucí lékař diabetologického centra MNO: MUDr. Jitka Jurková, 596194652, j.jurkova@seznam.cz

Nutriční terapeutky:
vedoucí NT Iva Reková, 596194190, iva.rekova@mnof.cz
Dáša Monsportová, 596194308, dasa.monsportova@mnof.cz
Kateřina Bartoncová, 596194307, katerina.bartoncova@mnof.cz

Psycholog:
PhDr. Svatopluk Antoš, služební tel.: 734685302, svatupluk.antos@mnof.cz


Akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání výuky v oboru:
zpět na přehled center
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489