Edukační pracoviště

(Personální a technické předpoklady edukace)

Pracoviště pro edukaci diabetiků

Spádová oblast pracoviště pro edukaci diabetiků je cca 100 000 obyvatel. Toto pracoviště spadá pod diabetologické centrum nebo diabetologickou ambulanci, i když může edukovat pacienty doporučené k edukaci jinými ošetřujícími lékaři.

Definice: Toto pracoviště provádí individuální i skupinovou edukaci diabetiků na doporučení ošetřujících lékařů dle Standard pro edukaci přijatých výborem České diabetologické společnosti.

 Personální zajištění:  Minimální výše úvazku
 diabetologická edukační sestra  0,2
 diabetolog  0,1

Přímý kontakt na pracoviště:

Technické zajištění:

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489