Evaluační dotazník

Podmínky pro získání statutu Centra vysoce specializované péče pro léčbu dětského diabetu a současně Dětského diabetologického centra ČDS včetně evaluačního dotazníku jsou součástí Věstníku MZ č. 8 z roku 2019

Evaluační dotazník diabetologického centra pro dospělé [PDF]

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489