Evaluační dotazník

Evaluační dotazník dětského diabetologického centra (DC) [PDF]

Evaluační dotazník diabetologického centra pro dospělé [PDF]

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489