Národní diabetologický program

Národní diabetologický program (NDP) byl vytvořen v roce 2012 a jeho cílem je zlepšit kvalitu péče o pacienty s diabetes mellitus na celonárodní úrovni. Současná verze Národního diabetologického programu vešla v platnost v roce 2013, ale jeho historie sahá až do roku 1984, kdy byla vydána první verze NDP. Národní diabetologický program má podporu nejen lékařských a sesterských odborných společností, ale také zdravotních výborů Poslanecké sněmovny, Senátu Parlamentu ČR a Ministerstva zdravotnictví.

Základní teze NDP jsou:

NDP ke stažení

NDP v tisku

NDP v médiích

Historie NDP

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

10.12.2022
Praha

7. Workshop castování

26.4.2023 - 29.4.2023
Luhačovice

59. Diabetologické dny v Luhačovicích

26.5.2023 - 27.5.2023
Staré Splavy

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489