Národní diabetologický program

Národní diabetologický program (NDP) byl vytvořen v roce 2012 a jeho cílem je zlepšit kvalitu péče o pacienty s diabetes mellitus na celonárodní úrovni. Současná verze Národního diabetologického programu vešla v platnost v roce 2013, ale jeho historie sahá až do roku 1984, kdy byla vydána první verze NDP. Národní diabetologický program má podporu nejen lékařských a sesterských odborných společností, ale také zdravotních výborů Poslanecké sněmovny, Senátu Parlamentu ČR a Ministerstva zdravotnictví.

Základní teze NDP jsou:

NDP ke stažení

NDP v tisku

NDP v médiích

Historie NDP

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489