CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightNovinkychevron_right

Cena ČDS za nejlepší publikaci za rok 2023

Výbor České diabetologické společnosti ČLS JEP připomíná přihlášky autorů na ceny za nejlepší publikace (monografie a odborné články) v oboru za rok 2023.

U monografií je třeba poskytnout kompletní citaci + originál knihy v jednom provedení.
U odborných článků je třeba zaslat kompletní citaci včetně IF a pdf článku.

Výbor České diabetologické společnosti (dále Výbor ČDS) přijal a vydal v souladu s ustanovením § 4, odst. 2 a následující, Stanov České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP), Vnitřní předpis ČDS č. 1 Ceny ČDS za publikační aktivitu v oboru diabetologie.

Tento vnitřní předpis pro potřeby ČDS upravuje a podrobně specifikuje pravidla organizační složky ČDS ČLS JEP pro udílení cen ČDS.

Tento vnitřní předpis byl novelizován a schválen výborem ČDS dne 20. 09. 2016.


Udílené ceny

a) Cena ČDS - Cena prof. Syllaby za monografii

b) Cena ČDS - Cena prof. Páva za originální publikaci (nezávisí na věku autora)

c) Cena ČDS - Cena prof. Bartoše za originální publikaci (autor ve věku do 35 let)


Podmínky k udělení ceny

a) První autor musí být členem ČDS. Chce-li soutěžit a není členem ČDS, musí podat přihlášku do organizační složky ČDS ČLS JEP.

b) Do soutěže jsou zařazeny práce, které jsou do výborem ČDS stanoveného termínu přihlášeny do soutěže.

c) Práce přihlašuje jejich autor nebo navrhuje někdo ze členů ČDS. Navrhující člen ČDS musí informovat autora a autor musí s návrhem souhlasit.

d) Hodnocené články mohou být zveřejněny jen dálkovým přístupem. (tzn. Články existující pouze v elektronické podobě nelze vyřadit z hodnocení)

e) Články nemusí mít tištěnou formu, ale mohou být zveřejněny jen elektronicky.

Přihlášky přijímá sekretariát ČDS do středy 31. 1. 2024 na adrese:

Daniela Daskalov
Sekretariát ČDS
Na Chobotě 1348/10
163 00 Praha 6
nebo emailem na: diabetologie@email.cz

Vzdělávací akce

calendar_today
24.04.2024 - 27.04.2024
Luhačovice

60. diabetologické dny - Luhačovice

calendar_today
16.05.2024 - 19.05.2024
Praha

Kurz pro všeobecné sestry v podiatrii

calendar_today
21.05.2024
Praha

Glukózové senzory v léčbě diabetu

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.