Pedobarografie - sdílení výkonů

Sdílení pedobarografických výkonů pro lékařskou odbornost 103 je t.č. podmíněno úspěšným absolvováním příslušných certifikovaných kurzů podiatrie. Pro potřeby pojišťovny je níže uveden seznam absolventů kompletního kurzu IPVZ Podiatrie I, II, III a IV, kteří zároveň splňují odbornost 103:

> MUDr. Fejfarová Vladimíra, Ph.D.

> MUDr. Koliba Miroslav

> MUDr. Venerová Johana

> MUDr. Wosková Veronika

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489