Pracovní komise pro larvální terapii

Dokumenty ke stažení:

  1. Jednací řád 
  2. Kritéria pro hodnocení dodavatele a produktu
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489