Psychologická

Vážení a milí kolegové, návštěvníci stránky PSYCHOLOGICKÉ SEKCE,

pokud souhlasíte s názorem, že diabetes mellitus je onemocnění, které klade velké nároky na psychiku nemocných, jejich okolí, ale i Vaše, jste zde správně.Psychická nepohoda zhoršuje kompenzaci diabetu, zhoršená kompenzace nepotěší nemocné ani nás, zdravotníky.Psychologická sekce byla založená v roce 2000 díky iniciativě profesorky Jindřišky Perušičové (viz. Historie psychologické sekce), aby nemocným ale i nám, zdravotníkům, pomohla co možná nejsnáze žít s diabetem. Od roku 2007 jsem předsedkyní Psychologické sekce a iniciátorkou výročních mezioborových setkání diabetologických týmů s psychiatry a psychology já (Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD.). Od roku 2007 proběhlo 6 seminářů. Jejich hlavní náplň je uvedena rovněž v odkazu Historie. Informace o chystané nebo recentní akci je v záložce Odborné akce.

Kromě těchto výročních seminářů probíhá v posledních letech i řada dalších aktivit, do kterých se hlásí stále více diabetologických sester a nutričních terapeutek, protože si uvědomují, jak je důležité zvládat komunikaci s chronicky nemocných pacientem. Je nutné si uvědomit, že sama edukace nemocného padne jen tehdy na "úrodnou půdu", pokud zdravotník dokáže vystihnout osobnost nemocného a zvolí pro něj adekvátní formu edukace.

Jedna záložka Psychologické sekce obsahuje informace o Projektu, který odstartoval užší spolupráci s psychology a psychiatry v roce 2007. Bohužel, ekonomické podmínky stále neumožňují, aby se tato odbornost stala povinnou součástí alespoň Diabetologických center.

Pravidelných seminářů se mohou zúčastnit členové ČDS a všichni zdravotničtí členové diabetologického týmu. Psychologická sekce neorganizuje žádné schůze, nemá svou zvláštní základnu, podněty na témata hlavní konference vznikají po vzájemné domluvě aktivních členů ČDS. Z iniciativy klinických psychologů (Mgr. Jana Žmolíková, Na Homolce, interní kl., Praha) se rýsuje vznik pracovní skupiny klinických psychologů. O aktivitě bude referováno na těchto stránkách.

Na stránkách Psychologické sekce lze najít kontakty na psychiatry, psychology a psychoterapeuty napříč celou Českou republikou, tzv. „Pevné body“. Tito odborníci jsou ochotni pomoci s psychickou stránkou našich nemocných s diabetem. Bohužel, my diabetologové využíváme jejich nabídky jen omezeně.

Jakékoliv informace, podněty, nápady, kritiky, které se problematiky psychologie-edukace-komunikace v diabetologii týkají, rádi zveřejníme na těchto stránkách. Informace zasílejte na mou adresu (Lacigova@fnplzen.cz), nebo na adresu MUDr. Zdeňka Jankovce, PhD. (Jankovec@fnplzen.cz), který se organizace seminářů sám aktivně účastní a který rovněž spravuje webové stránky celé ČDS.

Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD.
Diabetologické centrum Plzeň
Upraveno-květen 2013

Lacigova@fnplzen.cz
I. Interní klinika FN Plzeň
Diabetologické centrum
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
377 103 518

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489