Psychologická

Vážení a milí kolegové, návštěvníci stránky PSYCHOLOGICKÉ SEKCE,

pokud souhlasíte s názorem, že diabetes mellitus je onemocnění, které klade velké nároky na psychiku nemocných, jejich okolí, ale i Vaše, jste zde správně.Psychická nepohoda zhoršuje kompenzaci diabetu, zhoršená kompenzace nepotěší nemocné ani nás, zdravotníky.Psychologická sekce byla založená v roce 2000 díky iniciativě profesorky Jindřišky Perušičové (viz. Historie psychologické sekce), aby nemocným ale i nám, zdravotníkům, pomohla co možná nejsnáze žít s diabetem. Od roku 2007 jsem předsedkyní Psychologické sekce a iniciátorkou výročních mezioborových setkání diabetologických týmů s psychiatry a psychology já (Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD.). Od roku 2007 proběhlo 6 seminářů. Jejich hlavní náplň je uvedena rovněž v odkazu Historie. Informace o chystané nebo recentní akci je v záložce Odborné akce.

Kromě těchto výročních seminářů probíhá v posledních letech i řada dalších aktivit, do kterých se hlásí stále více diabetologických sester a nutričních terapeutek, protože si uvědomují, jak je důležité zvládat komunikaci s chronicky nemocných pacientem. Je nutné si uvědomit, že sama edukace nemocného padne jen tehdy na "úrodnou půdu", pokud zdravotník dokáže vystihnout osobnost nemocného a zvolí pro něj adekvátní formu edukace.

Jedna záložka Psychologické sekce obsahuje informace o Projektu, který odstartoval užší spolupráci s psychology a psychiatry v roce 2007. Bohužel, ekonomické podmínky stále neumožňují, aby se tato odbornost stala povinnou součástí alespoň Diabetologických center.

Pravidelných seminářů se mohou zúčastnit členové ČDS a všichni zdravotničtí členové diabetologického týmu. Psychologická sekce neorganizuje žádné schůze, nemá svou zvláštní základnu, podněty na témata hlavní konference vznikají po vzájemné domluvě aktivních členů ČDS. Z iniciativy klinických psychologů (Mgr. Jana Žmolíková, Na Homolce, interní kl., Praha) se rýsuje vznik pracovní skupiny klinických psychologů. O aktivitě bude referováno na těchto stránkách.

Na stránkách Psychologické sekce lze najít kontakty na psychiatry, psychology a psychoterapeuty napříč celou Českou republikou, tzv. „Pevné body“. Tito odborníci jsou ochotni pomoci s psychickou stránkou našich nemocných s diabetem. Bohužel, my diabetologové využíváme jejich nabídky jen omezeně.

Jakékoliv informace, podněty, nápady, kritiky, které se problematiky psychologie-edukace-komunikace v diabetologii týkají, rádi zveřejníme na těchto stránkách. Informace zasílejte na mou adresu (Lacigova@fnplzen.cz), nebo na adresu MUDr. Zdeňka Jankovce, PhD. (Jankovec@fnplzen.cz), který se organizace seminářů sám aktivně účastní a který rovněž spravuje webové stránky celé ČDS.

Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD.
Diabetologické centrum Plzeň
Upraveno-květen 2013

Lacigova@fnplzen.cz
I. Interní klinika FN Plzeň
Diabetologické centrum
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
377 103 518

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

10.12.2022
Praha

7. Workshop castování

26.4.2023 - 29.4.2023
Luhačovice

59. Diabetologické dny v Luhačovicích

26.5.2023 - 27.5.2023
Staré Splavy

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489