Seznam členů akreditační komise MZ ČR pro obor diabetologie a endokrinologie


Předseda:   Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. (Praha)
Místopředseda:   Prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.  (Hradec Králové)
Členové:   Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. (Praha)
    MUDr. Jana Bělobrádková (Brno)
    MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D. (Praha)
    Prof. MUDr. Václav Hána, CSc. (Praha)
    Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. (Praha)
    Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. (Praha)
    MUDr. Tomáš Merhaut (Praha)
    MUDr. Věra Olšovská,PhD. (Brno)
    Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD (Plzeň)

7.12.2010

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489