Seznam výkonů

 1. OPAKOVANÉ KONTINUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ GLYKEMIE POMOCÍ SENZORU - číslo výkonu 13077
 2. PROFESIONÁLNÍ KONTINUÁLNÍ MONITORACE POMOCÍ GLUKÓZOVÉHO SENZORU - číslo výkonu 13075
 3. OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY S APLIKACÍ AMNIOVÉ MEMBRÁNY - číslo výkonu 13067
 4. VYHODNOCENÍ GLYKEMICKÝCH PROFILŮ Z GLUKOMETRU POMOCÍ POČÍTAČE - číslo výkonu 13026
 5. VYŠETŘENÍ RIZIKA SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY - číslo výkonu 13024
 6. Dotazník pro pacienta [PDF]
 7. Dotazník pro pacienta [DOC]
 8. NASTAVENÍ BOLUSOVÉHO KALKULÁTORU PRO FLEXIBILNÍ DÁVKOVÁNÍ INZULÍNU - číslo výkonu 13083
 9. VYŠETŘENÍ PACIENTA S RIZIKEM PORUCHY ROZPOZNÁVÁNÍ HYPOGLYKÉMIE - číslo výkonu 13082
 10. OPTIMALIZACE NASTAVENÍ INZULÍNOVÉ PUMPY - číslo výkonu 13081
 11. EXPLANTACE SENZORU PRO KONTINUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ GLUKÓZY - číslo výkonu 13079
 12. IMPLANTACE PODKOŽNÍHO SENZORU PRO KONTINUÁLNÍ MONITORACI GLUKÓZY - číslo výkonu 13078
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489