Technologie

Současné složení výboru (od 10/2022): Šoupal Jan (předseda), Šumník Zdeněk (místopředseda), Prázný Martin, Hásková Aneta, Bém Robert, Čechová Kateřina, Kožnarová Radomíra, Haluzík Martin, Sochorová Klára, Rušavý Zdeněk, Lenka Petruželková, Krčma Michal, Šilhová Elena

Oblasti činnosti sekce:

  1. Jednání s plátci zdravotní péče ve snaze o efektivní dostupnost a využití technologií v léčbě diabetu.
  2. Tvorba a aktualizace doporučených postupů léčby s pomocí technologií. V roce 2019 Technologická sekce vytvořila Doporučený postup použití inzulínové pumpy a glukózových senzorů u pacientů s diabetem léčených inzulínem (ke stažení níže).
  3. Koordinace postgraduální a praktické výuky použití technologií (inzulínových pump a kontinuálních monitorů glykémie), včetně certifikovaných kurzů podmiňujících nasmlouvání kódu 13077 i u lékařů mimo diabetologická centra.
  4. Jednání a aktivity s cílem podpořit efektivní využití technologií v diabetologii.

Jak se stát členem sekce: V přihlášce do ČDS zaškrtněte příslušnou sekci a přihlášku odešlete na sekretariát ČDS (diabetologie@email.cz). Po schválení na členské schůzi obdrží informaci o přijetí do sekce. Členství v sekci je pro členy ČDS bezplatné.


Společná metodika VZP a SZP k předpisu zdravotnických prostředků pro pacienty s diabetem od 1.12.2019

Doporučený postup použití inzulínové pumpy a glukózových senzorů u pacientů s diabetem léčených inzulínem 2019

Postup při předepisování CGM v ČR

Aktuální úhradové katalogy, číselníky a metodika k předpisu zdravotnických prostředků VZP a SZP

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489