Technologie

Současné složení výboru (od 12/2017): Bém Robert, Brož Jan, Čechová Kateřina, Jankovec Zdeněk, Kožnarová Radomíra, Kůsová Hana, Obermannová Barbora, Pelikánová Terezie, Picková Klára, Prázný Martin (předseda), Rušavý Zdeněk, Šoupal Jan, Šumník Zdeněk (místopředseda)

Hlavní cíle sekce:

  1. Jednání s pojišťovnami ohledně technologií za účelem jejich využití v praktické léčbě diabetu
  2. Jednání s dalšími zájemci o informace ohledně technologií, kteří se obrátí na ČDS
  3. Vytvořit návrh systému edukací nových technologií pro lékaře s cílem maximálního využití jejich potenciálu. Připravit systém kurzů pro práci smoderními technologiemi (CSII, kontinuální monitoring glykémie). Kurzy budou probíhatpři diabetologických centrech, která se technologiemi zabývají a která mají na organizaci kurzu kapacitu, ve spolupráci se specialisty z jiných center.  Prakticky zaměřené kurzy by byly určeny pro lékaře - diabetology, kteří mají zájem pracovat s moderními technologiemi. Kurzy by byly určeny i pro diabetology mimo centra a byly by zakončeny certifikátem. Absolvování kurzu by bylo podmínkou k nasmlouvání kódu 13077 i pro diabetology mimo diabetologická centra (cílem dalšího jednání s VZP). Osoby, které již tyto kurzy absolvovaly, dostanou certifikát zpětně.
  4. Připravit návrh inovovaného standardu pro léčbu CSII
  5. Připravit návrh standardu pro kontinuální monitoring glykémie

Žádáme zájemce o práci v Technologické sekci, aby se přihlásili. Pokud jsou již členy ČDS, zaškrtnutím označí na přihlášce jednu nebo více sekcí, kde chtějí pracovat a přihlášku odešlou sekretářce ĆDS paní Daniele Daskalov poštou nebo na adresu: diabetologie@email.cz.  Po schválení na členské schůzi obdrží informaci o přijetí do jedné nebo více sekcí. Za členství v sekci členi ČDS neplatí.


Společná metodika VZP a SZP k předpisu zdravotnických prostředků pro pacienty s diabetem od 1.12.2019

Doporučený postup použití inzulínové pumpy a glukózových senzorů u pacientů s diabetem léčených inzulínem 2019

Postup při předepisování CGM v ČR

Aktuální úhradové katalogy, číselníky a metodika k předpisu zdravotnických prostředků VZP a SZP

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489