Termíny a místa atestace

TERMÍNY KURZU A ATESTACE Z ENDOKRINOLOGIE A DIABETOLOGIE V ROCE 2022

3. LF UK
Předatestační kurz z diabetologie:                 19. - 23. září 2022
Předatestační kurz z endokrinologie:             26. - 30. září. 2022
Atestace z endokrinologie a diabetologie:        5. - 9. prosince 2022

TERMÍNY KURZU A ATESTACE Z ENDOKRINOLOGIE A DIABETOLOGIE V ROCE 2023

FN Ostrava

Předatestační kurz z endokrinologie:         20. - 24. února 2023
Předatestační kurz z diabetologie:            27. února - 3. března 2023
Atestace:                                               15. - 17. května 2023

1. LF UK
Předatestační kurz:                                       11. - 22. září 2023
Atestace:                                                       4. - 7.  prosince 2023

Kontakt: https://www.mzcr.cz/atestacni-zkousky/

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489