Termíny a místa atestace

TERMÍNY KURZU A ATESTACE Z ENDOKRINOLOGIE A DIABETOLOGIE V ROCE 2022

LF UK Plzeň
Předatestační kurz z diabetologie:                           7. 3.-11. 3. 2022
Předatestační kurz z endokrinologie:                      14. 3.-18. 3.2022
Atestace z endokrinologie a diabetologie:               30. 5.-1. 6. 2022

3. LF UK
Předatestační kurz z diabetologie:                          19. 9.-23. 9. 2022
Předatestační kurz z endokrinologie:                      26. 9.-30. 9. 2022
Atestace z endokrinologie a diabetologie:               5. 12.-9. 12. 2022

Kontakt: https://www.mzcr.cz/atestacni-zkousky/

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489