Termíny a místa atestace

Termíny atestací kurzů Diabetologie a Endokrinologie pro rok 2020

Místo: LF MU Brno
Termín atestace: 18. - 22. 5. 2020
Kontakt: https://www.med.muni.cz/uchazeci/specializacni-vzdelavani/atestacni-zkousky

Místo: LF UK Hradec Králové
Termín atestace: 23. - 27. 11. 2020
Kontakt: https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/Specializacni-vzdelavani-lekaru/Atestace/

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489