Akce

Edukace a léčba diabetiků léčených inzulínem při kurzu pro pacienty při hospitalizaci

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie, endokrinologie angiologie či interny, další lékaře se zájmem o skupinové edukační programy pro diabetiky a edukační sestry
Program: Praktické metody individuální a skupinové edukace diabetiků, včetně selmonitoringu. účast na skupinovém edukačním kurzu pro pacienty
Termíny:
14. -18. 1. 2019
25. – 29. 3. 2019
27. – 31. 5. 2019
(termíny se musí krýt s kurzem pro nemocné léčené inzulínem při hospitalizaci)
14.1.2019 - 31.5.2019 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM
Webové stránky: www.IPVZ.cz
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Kontakt: Jana Hartmanová
E-mail: hartmanova@IPVZ.cz

Jednací jazyk: čeština

Poznámka:
Vedoucí/ školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Předpokládaná cena: 4900,- Kč

Archív
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489