Zápisy z výboru


Zápis z plenární schůze České diabetologické společnosti ČLS JEP konané dne 7. 4. 2017

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného 5. 4. 2017

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného 21. 2. 2017

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného 6. 12. 2016

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného 20. 9. 2016

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného 7. 6. 2016

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného 13. 4. 2016

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného 23. 2. 2016

Zápis z 9. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného 8.12. 2015

Zápis z 8. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného 22. 9. 2015

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

29.4.2017
Praha

2. workshop castování

16.6.2017 - 17.6.2017
Praha

XVII. celostátní diabetologické sympózium

11.5.2017 - 13.5.2017
Srbsko | Bělehrad

ADIT Conference

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489