Akce

Vše Domácí Zahraniční
Vše Každoroční MimořádnéTransplantační léčba pacientů s diabetem II

11.3.2020 - Plzeň
Stát: Česká republika
Místo konání: Restaurant U Malické Brány, Rooseveltova 35, 301 00 Plzeň
Jednací jazyk: čeština


XIII. ročník mezioborového setkání diabetologických týmů s odborníky z řad psychiatrie a psychologie

13.3.2020 - 14.3.2020 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Hotel Belvedere, Milady Horákové 479/19, Praha 7
Web: http://www.gsymposion.cz/detail-...
Pořadatel: Psychologická sekce ČDS pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP
Jednací jazyk: čeština


Kurz - Nemocný s diabetem v ordinaci praktického lékaře

Určeno pro praktické lékaře, internisty a zdravotní sestry
Program: novinky v léčbě hyperglykémie a komorbidit, akutní a chronické komplikace diabetu
16.3.2020 - 17.3.2020 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Web: http://www.IPVZ.cz...
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ, Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ Centrum diabetologie IKEM
Jednací jazyk: čeština


Certifikovaný kurz MZČR pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků

Termíny pro edukační sestry:
19. - 20. 03. 2020
08. - 09. 04. 2020
22. 05. 2020
19.3.2020 - 22.5.2020 - Praha
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: čeština


XXV. postgraduální diabetologický seminář Brno 2020

20.3.2020 - 21.3.2020 - Brno
Stát: Česká republika
Místo konání: Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno
Web: http://www.diabrno.cz/dia2020/in...
Pořadatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, II.interní klinika FN u sv. Anny v Brně, Diabetologické a edukační centrum ve FN u sv. Anny v Brně
Jednací jazyk: čeština


Dětská diabetologie 2020

20.3.2020 - 21.3.2020 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Hotel DUO, Teplická 492, Praha 9
Web: http://www.detskydiabetes.amca.c...
Pořadatel: Sekce pro dětskou diabetologii ČDS ČLS JEP a Diabetologická sekce České asociace sester
Jednací jazyk: čeština


Pozvánka na 6. Kurz castování

Během workshopu je možné se seznámit s principy a různými technikami castování, které využíváme v léčbě syndromu diabetické nohy – např. se snímatelnými kontaktními fixacemi a/nebo snímatelnými kontaktními dlahami, aplikovatelnými v pooperační péči u nemocných po chirurgických výkonech prováděných na dolní končetině.
22.3.2020 - 21.3.2020 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: IKEM
Jednací jazyk: čeština


Kurz - Aktuality v endokrinologii a diabetologii

Určeno pro zájemce o danou problematiku zejména lékaře endokrinology, diabetology, internisty, praktické lékaře a edukační sestry
Program: Novinky léčbě antidiabetiky, monitorování glykémie, vybrané komplikace diabetu, novinky v diagnostice a léčbě endokrinních poruch
Vedoucí / školitel: prof.MUDr.Terezie Pelikánová,DrSc.,prof. MUDr. Kršek Michal, CSc., MBA
23.3.2020 - 24.3.2020 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Web: http://www.IPVZ.cz...
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ, subkatedra endokrinologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Jednací jazyk: čeština


Kurz - Preventivní péče o nohy diabetiků pro nezdravotníky

Určeno pro pedikéry, ošetřovatele, pracovníky home care
Program: Kurz zaměřený na diagnostiku syndromu diabetické nohy a na prevenci z pohledu nezdravotnických profesí.
Termín: 27. 3. – 29. 3. 2020 + 22. – 24. 5. 2020, Kurz má celkem 6 dní (3+3)
27.3.2020 - 24.5.2020 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEMSubkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Jednací jazyk: čeština


Diabetologické dny 2020

1.4.2020 - 4.4.2020 - Luhačovice
Stát: Česká republika
Místo konání: Městský dům kultury ELEKTRA Luhačovice, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice
Web: http://www.diadny.cz...
Jednací jazyk: čeština


Kurz - Kontinuální monitorace a selfmonitoring glykémií, terapie inzulínovou pumpou I

Určeno pro zájemce o danou problematiku zejména lékaře diabetology, internisty, praktické lékaře a edukační sestry
Kurz je certifikován Českou diabetologickou společností ČLS JEP
Program: Praktické aspekty ovládání senzorů a inzulínových pump, doporučené postupy a interpretace kontinuální monitorace v modelových situacích, hypoglykémie, možnosti edukace.
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
16.4.2020 - 17.4.2020 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Web: http://www.IPVZ.cz...
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Jednací jazyk: čeština


Kurz - Kontinuální monitorace a selfmonitoring glykémií, terapie inzulínovou pumpou II

Určeno pro zájemce o danou problematiku zejména lékaře diabetology, internisty, praktické lékaře a edukační sestry
Kurz je certifikován Českou diabetologickou společností ČLS JEP
Program: Praktická aplikace kontinuální monitorace a technologie v modelových situacích a terapii
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
28.5.2020 - 29.5.2020 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Web: http://www.IPVZ.cz...
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Jednací jazyk: čeština


Mýty, omyly a pravdy v diabetologii

29.5.2020 - 30.5.2020 - Staré Splavy
Stát: Česká republika
Místo konání: Hotel Bezděz, Lázeňský vrch 216,
Web: http://www.gsymposion.cz/detail-...
Pořadatel: Galén-Symposion s.r.o. a Diabetická asociace ČR, z.s. pod odbornou záštitou Diabetologického centra Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole
Jednací jazyk: čeština


Certifikovaný kurz MZČR pro všeobecné sestry v podiatrii

Termíny:
04. - 07. 06. 2020
12. - 14. 11. 2020
4.6.2020 - 14.11.2020 - Praha
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: čeština


XX. celostátní diabetologické sympózium

19. 6. 2020 Stát: Česká republika Místo konání: Pořadatel:
19.6.2020 - Průhonice
Stát: Česká republika
Místo konání: Vzdělávací a informační centrum Floret, Květnové náměstí 391, Průhonice
Web: http://www.diapruhonice.cz/regis...
Pořadatel: III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Jednací jazyk: čeština


TECHNOLOGIE V DIABETOLOGII

1.10.2020 - 3.10.2020 - Plzeň
Stát: Česká republika
Místo konání: Parkhotel Congress Center Plzeň, U Borského parku 31, PLZEŇ
Web: http://www.gsymposion.cz/detail-...
Pořadatel: Galén-Symposion s.r.o. pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP
Jednací jazyk: čeština


XXI. mezioborové sympozium Diabetes Mellitus - Oční komplikace

9.10.2020 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Autoklub Praha, Opletalova 29, Praha 1
Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM
Jednací jazyk: čeština


Kongres ambulantní diabetologie – „Aktuality v diabetologii Poděbrady 2020"

5.11.2020 - 7.11.2020 - Poděbrady
Stát:
Místo konání: KC Lázeňská kolonáda Poděbrady, T. G. Masaryka 654/2, 290 01 Poděbrady
Web: http://www.gsymposion.cz/detail-...
Pořadatel: GALÉN-SYMPOSION s.r.o. a Diabetická asociace České republiky (DAČR), z.s., pod záštitou Diabetologického centra Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole
Jednací jazyk: čeština


Diabetologický den. Pokroky v diagnostice a terapii diabetes mellitus-2020

25.11.2020 - Zlín
Stát: Česká republika
Místo konání: Kongresové centrum Zlín
Web: http://www.diaden-zl.cz...
Pořadatel: Diabetologické centrum, Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín
Jednací jazyk: čeština


Syndrom diabetické nohy

27.11.2020 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: IKEM, Praha
Jednací jazyk: čeština


Jihočeský diabetologický den

10.12.2020 - České Budějovice
Stát: Česká republika
Místo konání: Clarion Congress Hotel České Budějovice, Pražská tř. 2306/14, 370 04 České Budějovice
Jednací jazyk: čeština


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489