Akce

Novinky v hojení ran

Webináře České společnosti pro léčbu rány ve spolupráci s Podiatrickou sekcí ČDS ČLS JEP
22.1.2021 - 12.2.2021 -
Stát: Česká republika
Místo konání: ONLINE
Webové stránky: hojeniran.gsymposion.cz/

Jednací jazyk: čeština

Poznámka:
Termíny:
22. 1. 2021 Novinky v diagnostice a léčbě syndromu diabetické nohy
29. 1. 2021 Prevence a léčba dekubitů ve světle klinických doporučených postupů
5. 2. 2021 Chirurgické rány
12. 2. 2021 Ulcus cruris – pracovní postup
odborní garanti:
prim. MUDr. Ivo Bureš (Geriatrické centrum Pardubické nemocnice, NPK, a.s.
MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D. (Centrum diabetologie IKEM, Praha)

Archív
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489